Hochaltar Kirrweiler
Kirche Maikammer
Kirche Großfischlingen Innenraum
Kirche Venningen Innenraum
Kirche Böbingen Innenraum
Kirche Kleinfischlingen Innenraum
Kirche Venningen

Kirchen & Kapellen

Zur Pfarrei Maria, Mutter der Kirche gehören elf Kirchen und Kapellen.